Poročilo z občnega zbora

 

Po uvodnih formalnostih smo prisluhnili poročilu o opravljenem delu za pretekli sezoni in o tekočih dejavnostih,

 sprejeli finančno poročilo in plan dela za naprej. Razrešili smo stare organe društva in izvolili nove, ki so

-          Koler Stanislav, predsednik,

-          Velikanje David, tajnik,

-          Jeram Edvard, blagajnik,

-          Zgoraj navedeni + Bratuš Zdravko in Tratnik Edvard, upravni odbor,

-          Gregorač Srečko, Oblak Simeon, Ferjančič Robert, nadzorni odbor,

-          Gregorač Jana, Oblak Kristjana, Jeram Edvard, disciplinska komisija,

 

Pod točko razno so bile predstavljene donacije v obliki materiala, tekla je razprava o izdelavi in uporabi samotežnih sani.,

razdeljenih je bilo nekaj zadolžitev, ki izhajajo iz splošnega in kratkoročnega programa dela.

 

Idrija, Pri Zagodu  07.11.2006