SANKANJE, REKREACIJA PRIMERNA ZA STARO IN MLADO

 

Že sam naslov razkriva osnovni namen, ki je člane Sankaškega kluba Idrija vodil pri snovanju načrtov pred letošnjo zimo. Po kar nekaj letih zatišja, pogojenega predvsem s pojavom milih zim, se zdaj ponovno lotevajo projekta ureditve sankaške proge.

 

Medtem, ko je bil pred leti poudarek na tekmovalnem, bo zdaj pozornost predvsem namenjena rekreativemu sankanju. Temu primeren je bil tudi izbor lokacije, saj proga 'na Talerju'  ustreza zahtevam sankanja z navadnimi sanmi. Kljub temu, da priprava steze za rekreativne namene ni tako zahtevna kot za tekmovalne, je izdelava raznoraznih pripomočkov in naprav, članom društva pobrala precej časa in sredstev. Čeprav v današnjem času urejanje sankaških prog poteka v glavnem strojno,  je še vedno potrebnih kar nekaj pridnih rok. Prav tu pa se Sankaški klub Idrija srečuje z največjo težavo, saj je v društvu aktivnih precej manj članov  kot včasih. Ob tej priliki pozivajo vse 'prijatelje sankanja', da jim v zimskih mesecih po svojih zmožnostih priskočijo na pomoč.

 

 Množičnost sankanja na idrijskem je z leti precej upadla, kljub temu pa je med ljudmi še vedno čutiti željo po ponovni oživitvi te športne zvrsti. Prav ta želja navdaja člane Sankaškega kluba z upanjem, da bo ub ugodnih zimah sankanje v Idriji doživelo ponoven razcvet.

 

David Velikanje