ORGANI DRUŠTVA

Izvoljeni na Občnem zboru 24.3.2018

Upravni odbor
Stanislav Koler- Predsednik društva
David Velikanje – tajnik
Edi Jeram – blagajnik
Nejc Gregorač – član
Edi Tratnik – član

Nadzorni odbor
Rajko Bezeljak – predsednik
Evgen Likar – član
Srečko Gregorač – član

Disciplinska komisija
Karmen Pišlar – predsednica
Jana Gregorač – članica
Alenka Žnidaršič – članica

Podatki o društvu